ทักษะทางสังคม

ทักษะทางสังคม 10 ประการ

ทักษะทางสังคมที่สำคัญ 10 ประการ 1. ความมุ่งมั่น แรงผลักดันสู่ความสำเร็จที่ไม่หยุดหย่อนอาจเป็นเหมือนดาบสองคมได้ พ่อแม่หรือครูอาจารย์ไม่ควรหวังพึ่งการผลักดันลูกหรือนักเรียนไปตลอด โดยเฉพาะช่วงที่ลูกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา วิธีการ: ส่งเสริมให้ลูกแสดงออ