ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับความรักที่ต้องรู้จักและเข้าใจให้มากขึ้น

ความรัก คือ คำที่มีความหมายเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก เช่น ความรู้สึกชอบ, การผูกพันทางจิตใจ และการคิดถึงฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลา ฯลฯ ซึ่งความเชื่อในเรื่องของความรักมีมากมายหลายอย่าง และมีบางความเชื่อที่เป็นความเชื่อผิดๆ ทำให้หลายคนยึดติดกับความเชื่อเดิม

ทนายจูน รับรางวัลผู้หญิงกล้าหาญนานาชาติ 2018 จากรัฐบาลสหรัฐฯ

น.ส.ศิริกาญจน์ เจริญศิริ หรือ ทนายจูน จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับรางวัล “ผู้หญิงกล้าหาญนานาชาติ”(International Women of Courage Award) ประจำปีนี้ จากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ นับเป็นสตรีไทยคนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ หลังจาก น.ส.