5 เรื่องจริงเกี่ยวกับหัวนมที่สาวๆ ต้องรู้!

หัวนม คือ อวัยวะเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่อยู่บนเต้านมของทุกคนทั้งชายและหญิง ดังนั้นการเรียนรู้ สังเกต และใส่ใจหัวนมจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่คุณจะได้พบความผิดปกติก่อนที่จะสายเกินไป โดยเฉพาะหัวนมของผู้หญิง เพราะหากหัวนมมีความผิดปกติเกิดขึ้น ย่อมบ่งบอกถึงปัญห

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับความรักที่ต้องรู้จักและเข้าใจให้มากขึ้น

ความรัก คือ คำที่มีความหมายเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก เช่น ความรู้สึกชอบ, การผูกพันทางจิตใจ และการคิดถึงฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลา ฯลฯ ซึ่งความเชื่อในเรื่องของความรักมีมากมายหลายอย่าง และมีบางความเชื่อที่เป็นความเชื่อผิดๆ ทำให้หลายคนยึดติดกับความเชื่อเดิม