16190871-family-in-kitchen-Stock-aroundtheworldin80schools

7 ทักษะชีวิตที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิต

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอาจจะได้มาแบบฟรีๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช้เวลาและความพยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตใหม่ๆ 1. การฝึกเป็นคนเอาใจใส่ การเอาใจใส่เป็นทักษะสำคัญขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเรียนรู้ไว้ ยิ่งเอา