4 วิธีทำโทษ เมื่อลูกรักทำผิดแบบใช้ได้ผล

เพราะวัยเด็กคือ วัยแห่งการเรียนรู้ สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรใส่ใจมากที่สุด นอกจากความปลอดภัยของพวกเขาแล้วก็คือ การให้บทเรียนแก่พวกเขาในเวลาที่ทำผิด เชื่อว่าพ่อแม่หลายๆ คนต้องมีความกังวลถึงการลงโทษลูกอยู่ไม่น้อย เพราะไม่ต้องการให้เกิดการปลูกฝังความรุนแรง

time bank

ธนาคารเวลา

เมื่อท่านอ่านบทความนี้จบ ให้ลองถามตนเองว่า “สิ่งไหนที่สำคัญ แล้วได้ทำสิ่งนั้นหรือยัง?” “ใครที่เรารัก แล้วได้ทำดีกับเขาหรือยัง?”               ลองจินตนาการว่ามีธนาคารแห่งหนึ่ง นำเงินเข้าบัญชีธนาคาให้คุณทุกเช้า เป็นจำ