มหัศจรรย์การ์ตูน : มาตรวัดความสำเร็จ

ถ้านึกถึงใครสักคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ท่านจะนึกถึงใครคะ เมื่อปรากฏหน้าบุคคลนั้นขึ้นมาแล้วลองกระซิบถามคนข้างๆ ค่ะว่านึกถึงคนเดียวกันไหม เชื่อว่าส่วนใหญ่จะคิดไม่เหมือนกัน ความแตกต่างนี้อาจเกิดจากเรานิยาม “ความสำเร็จ” ไม่เหมือนกันค่ะ บางคนคิดว่าการ

4 วิธีทำโทษ เมื่อลูกรักทำผิดแบบใช้ได้ผล

เพราะวัยเด็กคือ วัยแห่งการเรียนรู้ สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรใส่ใจมากที่สุด นอกจากความปลอดภัยของพวกเขาแล้วก็คือ การให้บทเรียนแก่พวกเขาในเวลาที่ทำผิด เชื่อว่าพ่อแม่หลายๆ คนต้องมีความกังวลถึงการลงโทษลูกอยู่ไม่น้อย เพราะไม่ต้องการให้เกิดการปลูกฝังความรุนแรง