Tagged: ในหลวง

วัดเส้าหลิน จัดพิธีถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ 9

วัดเส้าหลิน จัดพิธีถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ 9

วัดเส้าหลิน” จัดพิธีแสดงความอาลัย ...

พออยู่พอกิน Paw Yoo Paw Gin – We have enough (to eat)

พออยู่พอกิน Paw Yoo Paw Gin – We have enough (to eat)

 คำพ่อสอน คำสอนของในหลวง พระบรมราโ...

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสัมภาษณ์ หลักทรงงานพัฒนาประเทศของ”ในหลวง”

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสัมภาษณ์ หลักทรงงานพัฒนาประเทศของ”ในหลวง”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา...

คนบันเทิงร่ำไห้ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

คนบันเทิงร่ำไห้ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

คลิป–NineEntertain Official หลังมี...