กฎของชีวิตที่โรงเรียนไม่ได้สอน

1.ชีวิตไม่ยุติธรรม ยอมรับมันให้ได้ 2.โลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้สนใจว่าคุณจะภูมิใจในตัวเองแค่ไหน โลกคาดหวังให้คุณทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จเสียก่อน   3.จบมาใหม่ ๆ อย่าหวังเงินเดือนเป็นแสน มีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้รถตำแหน่ง มันต้องใช้เวลาแสดงฝีมื

11 ข้อที่โรงเรียนไม่เคยสอนคุณ โดย บิล เกตส์

ข้อ 1 ชีวิตไม่เคยยุติธรรม.. ชินกับมันซะ! Life is not fair — get used to it! ข้อ 2 โลกนี้ไม่แคร์ว่าคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองสักแค่ไหน โลกต้องการแค่ให้คุณสำเร็จในสิ่งหนึ่งให้เห็น ก่อนที่จะเริ่มหลงตัวเองไปเสียก่อน The world won’t care about your self-estee