มหัศจรรย์การ์ตูน : มาตรวัดความสำเร็จ

ถ้านึกถึงใครสักคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ท่านจะนึกถึงใครคะ เมื่อปรากฏหน้าบุคคลนั้นขึ้นมาแล้วลองกระซิบถามคนข้างๆ ค่ะว่านึกถึงคนเดียวกันไหม เชื่อว่าส่วนใหญ่จะคิดไม่เหมือนกัน ความแตกต่างนี้อาจเกิดจากเรานิยาม “ความสำเร็จ” ไม่เหมือนกันค่ะ บางคนคิดว่าการ