กฎของชีวิตที่โรงเรียนไม่ได้สอน

1.ชีวิตไม่ยุติธรรม ยอมรับมันให้ได้ 2.โลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้สนใจว่าคุณจะภูมิใจในตัวเองแค่ไหน โลกคาดหวังให้คุณทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จเสียก่อน   3.จบมาใหม่ ๆ อย่าหวังเงินเดือนเป็นแสน มีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้รถตำแหน่ง มันต้องใช้เวลาแสดงฝีมื