10 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอน

10 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอน

ตอนอยู่โรงเรียน คุณครูมักจะให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องความฝันของฉัน หรือไม่ก็เรื่องโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร บางคนอยากเป็นหมอ เป็นนักบิน เป็นทหาร ตำรวจ น้อยคนที่ฝันอยากเป็นนักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ  อาจเป็นเพราะตอนเด็กพ่อ แม่เลี้ยงดูเราแบบสบาย ทำให้

บทความ

บทความ

วิชาความรู้ในห้องเรียนให้อะไรกับชีวิต การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและสังคมหรือไม่ เห็นคุณค่าของชีวิตและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติเพียงไร จะทำอย่างไรเมื่อมีความหมายบางอย่างของชีวิตที่ความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนไม่อ