ทำความรู้จักรกับ “นาก” สัตว์เลี้ยงที่นิยมกัน

นาก เป็นสัตว์อยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อันดับสัตว์กินเนื้อ ในวงศ์ใหญ่ Mustelidae อันเป็นวงศ์เดียวกับวีเซลหรือเพียงพอน แต่นากจัดอยู่ในวงศ์ย่อย Lutrinae มีทั้งหมด 6 สกุล นาก (ไทยถิ่นเหนือ: บ้วน) เป็นสัตว์อยู่ในไฟลัมสัตว์มีแก

วิธีการ ดูแลลูกนกเกิดใหม่

ลูกนกป่าทั้งหลายต้องเผชิญกับเรื่องท้าทายมากมายเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกมันมักพบตัวเองออกมาอยู่นอกความปลอดภัยของรัง ซึ่งเสี่ยงจะมีอันตราย หากคุณพบลูกนกที่ต้องการความช่วยเหลือ มีหลายขั้นตอนที่คุณจะใช้ดูแลมันจนกว่าจะส่งต่อไปยังศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูสัต