16190871-family-in-kitchen-Stock-aroundtheworldin80schools

7 ทักษะชีวิตที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิต

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอาจจะได้มาแบบฟรีๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช้เวลาและความพยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตใหม่ๆ 1. การฝึกเป็นคนเอาใจใส่ การเอาใจใส่เป็นทักษะสำคัญขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเรียนรู้ไว้ ยิ่งเอา

ทักษะทางสังคม

ทักษะทางสังคม 10 ประการ

ทักษะทางสังคมที่สำคัญ 10 ประการ 1. ความมุ่งมั่น แรงผลักดันสู่ความสำเร็จที่ไม่หยุดหย่อนอาจเป็นเหมือนดาบสองคมได้ พ่อแม่หรือครูอาจารย์ไม่ควรหวังพึ่งการผลักดันลูกหรือนักเรียนไปตลอด โดยเฉพาะช่วงที่ลูกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา วิธีการ: ส่งเสริมให้ลูกแสดงออ