ทักษะชีวิตสร้างพลังการเรียนรู้

สมองของเด็กวัย 5 ปีแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2-3 ขวบปีแรก จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว หากเด็กได้รับการปลูกฝังให้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากต่อการพัฒนาสมอง เพราะการเรียนรู้ที่จำเป็นกับเด็กมีหลายด้าน เด็กจึงควรได้รับการเรียนรู้ฝึกฝนให้รอบด้าน เช่

มหัศจรรย์การ์ตูน : มาตรวัดความสำเร็จ

ถ้านึกถึงใครสักคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ท่านจะนึกถึงใครคะ เมื่อปรากฏหน้าบุคคลนั้นขึ้นมาแล้วลองกระซิบถามคนข้างๆ ค่ะว่านึกถึงคนเดียวกันไหม เชื่อว่าส่วนใหญ่จะคิดไม่เหมือนกัน ความแตกต่างนี้อาจเกิดจากเรานิยาม “ความสำเร็จ” ไม่เหมือนกันค่ะ บางคนคิดว่าการ