เกี่ยวกับเรา

การดูแลรักษามะนาว

      มะนาว ถือเป็นไม้ผลที่มีความนิยมมากที่สุดในการประกอบอาหารหรือทำเครื่องดื่ม ทำให้ราคามะนาวในปัจจุบันค่อนข้างแพงเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เดือนธันวาคม-พฤษภาคม ราคามะนาวอาจสูงถึงลูกละ 10 บาท เลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในการปรุงอาหารเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนในเมืองที่ไม่มีพื้นที่ปลูกมะนาวเอง จำเป็นต้องหาซื้อเป็นประจำ