adfedsaf

ทักษะจำเป็นในการใช้ชีวิตมหาวิทยาลัย

ถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มออกเดินทางครั้งใหม่แล้วใช่มั้ย? ยิ่งใกล้ถึงวันเปิดเทอมใหม่มากเท่าไหร่ คุณจะจมอยู่ในจิตนาการถึงตัวเองในอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างไร ถึงคุณจะรู้ว่าหลักสูตรและการเรียนของคุณมีความสำคัญมากเพียงไร แต่ว่าสิ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือทักษะที่จำเป็นที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่ง Steven Schwartz จาก The Guadian ได้กล่าวถึงทักษะที่จำเป็นที่นักเรียนและผู้ที่จบการศึกษาควรมี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาตัวเองต่อไปว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร และเพื่อสามารถยกระดับหรือเปลี่ยนแปลงตนได้ โดยทักษะที่จะกล่าวถึงนี้ จะเป็นทักษะที่เหมาะสมมากสำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือเฟรชชี่ ที่นอกจากจะช่วยในเรื่องการเรียนแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและในอนาคตด้วย มาดูว่าทักษะที่จำเป็นจะต้องมีและนำไปประยุกต์ใช้นั้น มีอะไรบ้า

ความโอนอ่อนผ่อนตาม
การเปิดใจให้กว้าง เป็นกุญแจหลักของทักษะนี้ การเข้าไปอยู่ ณ สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมใหม่ๆถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเลือกมีหรือทำตามมุมมองใหม่ๆ เพื่อรับเอาประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามา

ยืดหยุ่น
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ต้องใช้ทักษะนี้มากนัก แต่การฝึกฝนให้ตนมีอยู่เสมอนั้นถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นในอนาคต เพราะยิ่งคุณเป็นคนยืดหยุ่นมากเท่าใด คุณก็ยิ่งเป็นคนที่สามารถรับมือกับปัญหายากๆได้ง่ายเท่านั้น

ปรับตัวได้ดี
ทักษะนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและถูกนำมาใช้อยู่ตลอด เพราะถ้าคุณไม่มี คุณอาจจะกลายเป็นคนที่สงสัยในตัวเองและไม่มีความกล้าที่จะทำอะไรเลย ดังนั้นจงมั่นใจในความสามารถของตนเองและปรับประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านั้น ให้เป็นพลังให้คุณกล้าที่ก้าวออกไปจากจุดที่คุณเป็น

ทำงานเป็นทีม
ผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นการสร้างโอกาสและความคิดที่กว้างไกลให้กับตัวคุณเอง โดยเฉพาะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ชีวิตและทำงานร่วมกับเพื่อนๆหรือคนรอบข้างตลอดเวลา ทั้งต่างชาติต่างภาษาหรือพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ติดตามเทคโนโลยี
ทุกวันนี้ มหาวิทยาลัยล้วนพยายามปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย โดยการสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากมาย เพื่อตอบสนองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้ที่มีความรู้และสามารถนำสิ่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบในอนาคต โดยไม่ต้องหาซื้อเอง

สามารถประยุกต์ใช้ความสามารถในบริบทที่ต่างกัน

คนที่รู้ถึงความสามารถของตน และสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถนั้นได้ คือผู้ฉลาดและกลายเป็นผู้นำ แต่คนที่ไม่รู้ คือคนธรรมดาๆทั่วไป และกลายเป็นผู้ตาม ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงความสามารถของตนและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ในทุกๆบริบทที่เผชิญ

สร้างโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองตลอด

บางครั้ง โอกาสใหม่ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจหรือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับเราเสมอไป แต่มันก็เป็นสิ่งที่สามารถเปิดประตูบานใหม่ให้กับเราได้ และรางวัลหรือผลที่เราจะได้รับตามมาอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้
เป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอด
ไม่หยุดค้นหาและสร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตอยู่เสมอ