การตัดแต่งกิ่งมะนาว

การตัดแต่งกิ่งมะนาว

การแต่งกิ่งมะนาว เมื่อเกษตรกรปลูกมะนาวไปได้ 2 อาทิตย์ ในกรณีที่ทำถูกต้องมะนาวจะต้องแตกกิ่งขึ้นมาจำนวนมาก ก็เริ่มการแต่งกิ่งมะนาว เพื่อเป็นการกำหนดทรงพุ่มมะนาวในอนาคต ในที่นี้จะกล่าวถึงสองทางเลือก 1.ทรงพุ่มเตี้ย 2.ทรงพุ่มสูงเริ่มต้นที่ต้นมะนาวความยาว 60เซนติเมตรประกอบด้วยกิ่งอ่อน5-10กิ่ง

cx

มะนาวทรงพุ่มเตี้ย ให้ทำการ ตัดกิ่งอ่อนของมะนาวที่ระดับความสูงจากพื้น 40เซนติเมตรขึ้นไปจนถึงปลายยอด โดยตัดให้ชิดกิ่ง กรรไกรต้องคม ตัดเสร็จก็ฉีดพ่นด้วยน้ำด่างทับทิมผสมปูนกินกับหมาก เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจเข้าทางแผลได้ หรือฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาหลังตัดแต่งกิ่งทุกครั้ง กิ่งด้านล่างที่เหลือจะโตกลายเป็นกิ่งแขนงขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา ในลักษณะนี้จะมีกิ่งแขนงแตกออกมาจากบริเวณโคนต้นบ้างเกษตรกรไม่ต้องตัดทิ้งเพราะกิ่งที่มีลักษณะเช่นนี้จะช่วยพยุงลำต้นในอนาคต โดยไม่ต้องอาศัยรั้วหรือคอกกันต้นมะนาวล้ม

uik

มะนาวทรงพุ่มสูง ให้ทำการตัดกิ่งอ่อนของมะนาวจากระดับพื้นขึ้นไปจนถึงระดับ 40เซนติเมตรจากพื้น กิ่งอ่อนช่วง40-60เซนติเมตร ที่เป็นส่วนปลายยอดให้เลี้ยงเอาไว้

ขั้นตอนแต่งกิ่ง นี้บางครั้งจะมีกิ่งอ่อนแตกขึ้นจากกิ่งตอนประมาณ5-10กิ่ง หรือแตกกิ่งใหม่ตามกิ่งแขนง เกษตรกรควรเด็ดยอดอ่อนทิ้งไปบ้างให้เหลือเฉพาะกิ่งที่แข็งแรงประมาณ3-4 กิ่ง มีลักษณะพุ่งขึ้นด้านบน มุม45องศาขึ้นไป กรณีที่ปล่อยให้กิ่งใหม่ติดมากเกินไป ก็จะเกิดการแย่งอาหารกันขึ้นทำให้แต่ล่ะกิ่งไม่สมบูรณ์และโตช้ากิ่งลีบเล็ก กิ่งแขนงที่แตกออกมาใหม่ก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆ กิ่งอ่อนที่มีลักษณะงอกในแนวราบหรือชี้ลงพื้นให้ทำการตัดทิ้งทันที มันไม่เหมาะที่จะเลี้ยงไว้สร้างปัญหาในอนาคต ปกติกิ่งหลักที่เลี้ยงไว้ในช่วงแรกจะมี4-5กิ่งเท่านั้นเพื่อให้เป็นกิ่งใหญ่ เกษตรกรต้องเข้าใจว่ากิ่งใหม่จะใหญ่ได้นั้นต้องงอกออกมาจากกิ่งที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น ในกิ่งมะนาวจะมีท่อลำเลียงสารอาหารและน้ำอยู่ภายในกิ่งใหญ่หมายถึงท่อส่งก็ใหญ่ตามไปด้วย อย่าเสียดายกิ่งในช่วงแรก นอกจากทำให้ต้นมะนาวแคระ โตช้าแล้วคุณภาพของกิ่งและผลมะนาวในอนาคตจะไม่ดี

้ื